نوآورسبز

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جودره» ثبت شده است

راهنمای شناسایی جودره درمزارع گندم

شنبه, ۴ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۴۰ ق.ظ

راهنمایی شناسایی جودره درمزارع گندم :

علف هرزجودره با نام علمی Hordeum Spontaneum.Koch بسیاری ازمزارع گندم کشوررا آلوده کرده است وباعث ایجادخسارت درمزارع گندم شده است بنابراین شناسایی این علف هرزدردرمراحل اولیه دوره رشد مزارع گندم کمک زیادی به ما درانتخاب نوع علفکش موثر می کند.

تفاوت گیاهچه جودره وگندم :

تفاوت دربرگ : درجودره برگ اول پهن تر، رنگ برگ روشن ،نوک برگ اول گردتراست درگندم برگ اول باریک تر، رنگ برگ تیره تر، نوک برگ اول باریکتراست.

تفاوت درگوشوارک ها : درجودره گوشوارک هابلند وداسی شکل وتمام دورساقه رادربرمیگیرند وگوشوارک فاقدکرک است. درگندم گوشوارک هاکوتاه تردرابتدای غلاف ودرروی گوشوارک هاکرک های ریزی دیده می شود.

تفاوت درزبانک غشایی : درجودره زبانک غشائی،سفیدرنگ وبلندترازگندم است.درگندم زبانک شفاف،سفیدبه طول 3-2میلی متراست.

تقاوت درنوع جوانه زنی : جوانه زنی دربذرجودره دوقطبی است یعنی ظهور ریشه چه وساقه چه ازدوسمت بذراست.جوانه زنی درگندم تک قطبی است یعنی ریشه چه وساقه چه ازیک سمت بذر خارج می شوند.

برگ های اولیه جودره هنگام مواجهه باسرمای پاییزه به رنگ آبی تیره درآمده که ناشی ازتجمع آنتوسیانین است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ دی ۹۵ ، ۰۲:۴۰
محمود پورمحمود