نوآورسبز

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

بوکتریل یونیورسال

پنجشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۵۵ ب.ظ

بوکتریل یونیورسال

Buctril universal EC 570

علف کش بوکتریل یونیورسال پهن برگ کش انتخابی،تماسی وسیستمیک مزارع گندم ازگروه هیدروکسی بنزوتتریل واسیدفنوکسی کربوکسیلیک می باشدکه جهت کنترل علف های هرزپهن برگ بصورت پیش رویشی به ثبت رسیده است.

ماده موثربوکتریل یونیورسال پس ازسمپاشی ،سریعا توسط علف های هرزجذب وبصورت تماسی وسیستمیک آنها راکنترل می کند.

بوکتریل یونیورسال باتداخل درانتقال الکترون فتوسنتزدرفتوسیستم 2 وهمچنین ازطریق جلوگیری ازرشدمریستم باعث کنترل ونابودی علف های هرزمی گردد.

مزایای بوکتریل یونیورسال :

پهن برگ کش جدیدمزارع گندم

کنترل طیف وسیعی ازعلف های هرزپهن برگ

مناسب جهت استفاده درمدیریت تلفیقی علف های هرز

حاوی دوماده موثرباطرزتاثیرمتفاوت باخاصیت هم افزائی

مواردتوصیه وزمان مصرف :

ثبت شده درمصول گندم بامقدارمصرف 1/5-1/25 لیتردرهکتاردرزمان 6-2 برگی علف های هرزپهن برگ

مدیریت کاربرد :

فقط ازسمپاش های پشت تراکتوری بانازل های خط پاش وتنظیم شونده استفاده شود

حجم محلول سمپاشی 400 -200  لیترآب درهکتاردرنظرگرفته شود

هنگامی که گیاه تحت استرس قرارگرفته باشد باید سمپاشی راتامناسب شدن شرایط به تعویق انداخت

به منظورپیشگیری ازپدیده مقاومت این سم درتناوب باسایرعلفکش ها بانحوه تاثیرمتفاوت مصرف شود

 قابل اختلاط باآتلانتیس است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۶ ، ۲۳:۵۵
محمود پورمحمود